BODILSKER STATION

Stationen overlevede det store togsalg i 2016. Bygningen blev flyttet til midten ad den nye pendulbane og ses her i det nye miljø.


 
Bodilsker station, model af samme på Bornholm, oprindelig benævnt på Havebanen: Futterup Hegn Station, anlagt 1995, 3 år efter banens åbning, var oprindelig blot en teknisk holdeplads til togkrydsning på den stærkt trafikerede rundbane.  Gulpudset flamingo. Bygningen er renoveret i 2009 . Stationen har i 2005 fået dobbeltspor og alle tog i begge retninger standser. Sporplanen har ikke noget med den bornholmske virkelighed at gøre. Stykket med normalspor er anbragt for at vise størrelsesforholdet og modellen af "Svenskeren" fra Lollandsbanen.
Historie:

Toget holder ved Bodilsker st. Stationsmesteren er egentlig en LGB fyrbøder, der er blevet iklædt dansk uniform. Hans skovl er blevet forandret til et afgangssignal, et såkaldt spejlæg. Vogninteriøret stammer fra LJ 16 på museumsbanen. Der er tale om en billedmanipulation. Det har slet ikke noget med virkeligheden at gøre, ikke engang modelvirkeligheden og Bodilsker har så vidt vides aldrig haft en stationsforstander.

Den stigende trafik på banen har nødvendiggjorde bygningen af en remise og en kvægfold til Bodilsker station i 2006. Disse eksisterer stadig og har den oprindelige placering. I hjørnet fik Aakirkebygningen sin nye placering. Materiale til remisen: eternit og en mælkekasse. Galgen, der forestiller et profilmål til tunnel, skjuler en skiftekontakt til et skiftespor længere fremme og betjener ét tog med magnet på taget. Galgen virkede udmærket, men blev fjernet ved en baneomlægning. Beskrivelse af galgen kan findes på lav-selv-siden.


Et foto fra den første Futterup Hegn Station, 1994:Oprettet: 11-06-00 Opdateret: 05-12-16 © JEBO HAVEBANEN 2000