SANDVIG STATION

Sandvig station, Bornholm. Den er udført i flamingo med glasvæv. Tag af plastik, da fuglene hakker i flamingoet om vinteren. Skorstene af gasbeton og tårnet af bly. Toiletbygning af gasbeton med glasvæv. Lampeskærmene fremstilles af toppen af en tube. Meget svær at bygge, kan ikke anbefales som begynderbygning. Efter det store togsalg i 2016 har stationen overlevet og bevaret sin placering. Den er stadig banens største og har nu 2 spor: inderst endestation for en pendulstrækning og i spor 2 perron til en rundbane. Stationen i sit nuværende miljø med remise, varehus o.s.v. kan ses i "sporplan"

Sandvig station i 2007

Stedets historie:

Det våde sommervejr (2004) har medført at det blev nødvendigt at bygge en remise til AEG skinnebussen. Det blev en forkortet udgave af remisen i Aakirkeby, for der skal efterhånden spares på pladsen. Remisen blev nedrevet i 2016.

 

Stationen hed oprindelig "Buddeleje", opkaldt efter den lokale plantevækst. Nedstående billede stammer fra banens åbning 1. maj 1992. Stationsbygning er endnu ikke opført. Publikum må nøjes med nogle simple perroner. Den ældste rundbane var enkeltsporet med to krydsningsstationer og to tog der kørte modsat. Skinnebussen havde i flere år ompolet motor, hvilket virkede meget godt når bare kontaktskinnerne virkede, ellers stod den på sammenstød. På billedet ser vi banens to første tog: et Stainz lokomotiv fra et begyndersæt, vogne er allerede blevet ombygget og skinnebussen, banens helt egen konstruktion.

Den første stationsbygning kom til året efter. Det var en gulpudset 2-etages model Nr.Alslev. Sidebanen "Tværbanen" kom til 1. maj.1993 med den gule Kolding-Egtved skinnebus. Billedet er imidlertid af en noget senere dato, idet drejeskiven kom til i 2000. Sidebanen er forlænget rundt under jorden (de røde prikker viser ruten), og skinnebussen har fået et underjordisk standsningssted inden den fortsætter under baneterrænet mod endestationen Steinbeck. Undergrundsstykket er forlængst nedlagt. Ideen var ellers god nok. men desværre kunne der blive fugtigt inde i røret og den lamme skinnebus måtte hives ud med en krog på en pind.

Her er vi fremme ved banens 10-års jubilæum, 1. maj  2002. Normalsporsmodellen af LJ M1 har fået et lille normalspor for enden af stationsbygningen.


Oprettet: 05-06-00 Opdateret: 05-12-16 © JEBO HAVEBANEN 2000