HISTORISK MATERIEL

Da Havebanen nu har eksisteret i 23 år (1:22,5 i den virkelige verden, ganger vi også tiden, bliver det ca.520 år), så er det klart, at en vis ændring af det kørende materiel forekommer. Her er lige kort fortalt:

Et STAINZ, fabriksnyt blev anskaffet ved banens åbning i 1992. Det fik straks udskiftet skorstenen for at ligne den bornholmske Bukke Bruse.  En gang kom jeg til at sende 220V i sporet. Mærkelig nok var det kun motoren der røg sig en tur. Det fik en ny. Det blev ophugget omkring 2008 uden at det egentlig fejlede noget. STAINZ var bare noget alle havde, så det var ikke særlig interessant. Farven var også forkert. Motorblokken blev brugt til et nyt lokomotiv.

Busses lokomotiv fra Tørringbanen var et af de første hjemmebyggede. Det var en genial konstruktion og genialiteten fortsatte i modellen. Modellen er udført med skorstensbånd, som den så ud efter salget til Kolding-Egtvedbanen. Den kørte helt frem på Havebanen til 2012 hvor beslutningen om kun at køre rent bornholmsk blev truffet. Motoren er anbragt i kulkassen. Det blev solgt til en G-Tørringbane og lever stadig. Jeg savner den faktisk. Netop dette lokomotiv kørte hos Egtvedbanen som nr.2 og havde skorstensbånd. Det blev bygget hos Hartmann i 1893 til Tørringbanen, hvor det kørte som nr.3 og blev solgt til Egtvedbanen i 1929 og ophugget i 1931.

Egtvedbanens kombipost/personvogn blev solgt ved samme lejlighed sammen med en kupévogn med gangbræt, mage til bornholmerbanens RNJ12.

Kombivognen  D1 blev bygget hos Scandia 1916. Den blev ophugget i 1931, da det ikke lykkedes at sælge den.

AEG-skinnebussen vakte opmærksomhed i Tyskland, hvortil jeg leverede byggeanvisning. Den blev sat til salg i 2012, men blev ikke solgt. Den blev så ophugget og materialerne blev genanvendt til en bornholmsk skinnebusmotorvogn. Det var ellers en udmærket skinnebus, der oprindelig blev bygget som en skinneskidtskraber. Lignende har kørt på øen Sild, og kan ses i remisen hos Bruchausen-Vilsen-Asendorf Museumsjernbane. Jeg savner den lidt.

Lollandsbanens M1 blev bygget til normalspor (64 mm) og kørte faktisk på en strækning på 1 meter. Den blev ophugget fordi den ikke hørte hjemme på et bornholmsk anlæg.

IC-2 toget vakte også opmærksomhed i Tyskland på grund af gumminæsen, der også bruges i Belgien. Toget er et normalsporstog, men her sporet til 1 m smalspor. Selvom jeg havde reduceret i målene blev det alligevel lidt for stort til at være sammen med de andre tog. Det kørte udmærket for sig selv oppe på pergolaen. Det blev solgt fordi der var for meget vind oppe på pergolaen, og det blev efterhånden for vanskeligt for den gamle at komme op på pergolaen og justere sporet. Så vidt jeg har hørt kører det stadig.

Hilding-Carlsson skinnebussættet ("Ohio-ekspressen") blev solgt på grund af omstillingen til De bornholmske Jernbaner. Det kører stadig et sted i Jylland.

DWK-sættet fra Haderslev Amts Jernbaner lykkedes det ikke at sælge, (ligesom HAJ heller ikke fik solgt sine ved nedlæggelsen). Det kørte ellers udmærket, men blev ophugget i 2012 og genanvendt til DBJ 4 og DBJ 5 motorvogn.

Det gør lidt ondt at sælge eller ophugge noget hjemmebyg, der ellers fungerer udmærket. Sådan er det bare, når der træffes en beslutning om at ændre formlen for sit baneanlæg. Jeg fik afprøvet nogle hjørner i modelbaneanlæg og er summa summarum meget godt tilfreds med hvor jeg er endt. Samtidig fik jeg jo lejlighed til at bygge noget nyt, og ved du hvad, fornyelse skal der til, ellers kan det blive kedeligt.

Efter decimeringen i 2016 er følgende gået hen og blevet historie:

RAJ2, 2-6-(tilføjet2)-0tNydqvist & Holm, Trolhättan, Sverige 1916 til Rønne Allinge banen. Skrottet 1953 ved strækningens nedlæggelse. Dengang landets kraftigste privatbane damplokomotiv, grundet de store stigninger i bjergene. Modellen har en LGB Mogul underdel 2018D og tilføjet bagløber. Lup 390 mm. Modellens byggeår kan jeg ikke huske, men det er før 2005.

 

BJ2 1-C-0t Arnold Jung nr.422 til Nexøbanen 1900, ophugget 1935. Model bygget 2006/07. Underdel fra LGB Mallet, frontløber tilføjet.

BJ5, oprindelig RNJ5, Jung 1902 til RNJ 1902, 1-C1, ophugget 1937. Modellen byggeår 2012. Oprindelig en LGB 20701 (Zillertal). Frontløber tilføjet,sidekassen afkortet, skorsten, ledningsgang og dome ændret, div. rør tilføjet.

FRICHS Firkantede, 1935 til DBJ. Model i polystyren, byggeår 2002 med flere ændringer i Hjulophænget og motorens placering frem til 2014. Problemet har været, at målene skulle holdes, hvilket var svært, da der var dårlig plads til hjulene. Man kan sige, at det tog 12 år, førend den var færdigbygget.

FRICHS traktorer. ML10 1934, oprindelig til HAJ, efter nedlæggelse 1939 til DBJ. Modelbyggeår 2000. ML8 lignende traktor 1935, direkte til DBJ, modelbyggeår 2014. ML9  1938 til DBJ, ophugget 1964 i Rønne. Sidstnævnet er en LGB Köf 2090, hvor førerhuset og bagdelen er forkortet. Den opnåede derved en bedre trækkraft end Köffen. Fantasitroljen bag blev bygget af resterne fra Köffen.

                                                                      ML10                                                    ML8                                                          ML9

FRICHS dieselelektriske motorvogne med personafdeling.

DBJ5, oprindelig HAJ 1928 i HAJ-farver hvid/rød, 1939 til DBJ og ommalet, ophugget 1969. Modelbyg i metal år 2000.

DBJ 4 og DBJ 5. Model i plastic, modelbyggeår 2014, DBJ 5 som "dummy". Korte på Havebanen i dobbelt-traktion, hvilket de ikke gjorde hos DBJ.

DBJ M1 1935. Modelbyggeår 2012. Plastic, Lup 830 mm. En meget lang motorvogn der skulle have parallelkredsskinner.

TRIANGEL MOTORVOGNE:

De Forenede Automobilfabrikker Odense,

RAJ M 11 og AGJ M 21 1930 til Rønne-Almindingen  Jernbane og Almindingen-Gudhjem Jernbane, begge ophugget i 1955 efter strækningsnedlæggelserne. Modelbyg i aluminium i 2000, M 21 som "dummy". Her foran den tidligere Buddeleie st., nu erstattet af Sandvig.

SCANDIA Skinnebusserne:

Bygget hos Scandia i 1949. DBJ Sm31 og Sp31. Modelbyg i aluminium 1992. Sm30, model fra 2002, ligeledes i aluminium. Senere i plastic Sp31, Sm 32, Sp32, Sm33 fra 2016 som "dummy",Sp33 fra 2016 (den lange). I slutåret 2016 kørte Sm31, Sm33, Sp31 og Sp33 i 4-vognssammenkobling, idet Sm31 blev forsynet med en ekstra motor. Hele det cirkus, der fungerede fint, med henblik på det efterfølgende salg i efteråret 2016. Noget gik imidlertid galt i salget, så en kort rundbane og en kort pendulstrækning med ellers kasserede skinner overlevede sammen med Sm31 og Sp30 og bagagevognen  (rumpeged kaldet)JHB93 fra 1992, som ikke kørte på Bornholm.

Personvogne:

DBJ 321+322. Bornholms Maskinfabrik 1912. 4-akslet midtergangsvogn. Modelbyg: 321 i aluminium 2000 og 322 i 2008 i plastic.

DBJ 601, opr. Almindingen-Gudhjem, byg Rønne 2016, 4-akslet midtergangsvogn 48 siddepl. Tagrytter. Modelbyg i aluminium2001.

DBJ 10, "Kongevognen", 1905 Randers til Skagensbanen, 1923 solgt til DBJ. 4-akslet personvogn med tagrytter. Bergenet til H.K.M. CX, når han skulle i sommerhuset i Skagen. Hen ad vejen flere tekniske ændringer. Den blev benyttet som almindelig personvogn hos DBJ indtil ophugning i 1950. Modelbyg i plastic til havebanen 2014.

DBJ 11,"Ministervognen". 2-akslet personvogn med midtergang og tagrytter. Bornholms Maskinfabrik 1905, skrottet 1950. Modelbyg til min havebane 1992, i aluminium.

Bænkevogn, DBJ 661,serie Qa, Rønne 1916, 3 akslet bænkevogn med vinduer og skruebremse, 661 og 662 ophugget i 1954, 663 og 664 ophugget 1969. Anvendtes både som bænkevogn og bagagevogn. Ses på et postkort på slæb af M1. Havebanemodel i plastic 2014. Også her på slæb af M1. Midteraksen er udeladt, da det kræver en stor kurveradius.

GODSVOGNE:

Postbureauvogn RNJ/DBJ 26, Sachsen 1901 til Rønne-Nexø. 2-akslet postvogn med kakkelovn, vacuum- og håndbremse. Restaureret af DBJ Foreningen og kan ses i museet i Nexø. Foreningen har været til hjælp med modelbyggeriet. Arbejdstegning og vejledning på lav-selv-siden.

DBJ, Sb42 Bagagevogn til skinnebus. Oprindelig Skagensbanen 1914, solgt til RNJ/DBJ 1925 183-184-185, ombygget til sb40-41-42 og anvendt til skinnebusserne i stedet for Scandia-rumpegeder. ophug 1969. Ludvig Mahlers bog angiver, at sb40 vognkassen er bevaret i Rønne og sb41 understellet i Klemensker. Model i polystyren 2000. Hjemmeopfundne slutlygter.

DBJ 204, Flad godsvogn, oprindelig Skagensbanen serie 204-210, 1925 til Rønne-Nexø, DBJ, bygget i Randers 1911. Last 5000 kg. Lavsidet vogn med 1 sidelem og håndbremse. Havebanemodel 2014.

DBJ 181 (og 182), bygget i Rønne 1913 til Rønne-Nexø, fra 1934 DBJ, last 5000 kg, skrottidspunkt kendes ikke. Modelbygget 2009, på øjemål, da tegning ikke er fundet. Vognkasse at plastic, tag og bund af aluminium.

DBJ K63. Åben højsidet godsvogn med låg til transport af fækalier. Model i 2005. Den adskiller sig lidt fra forlægget og holder ikke helt målene, og der er foretaget nogle forenklinger, da den er bygget ud fra et fotografi.

DBJ 70 og 71. Åben godsvogn med bremsehus, bygget i Rønne 1900. Model 70 i aluminium 1992 og senere 71 i polystyren. Nem at bygge, tegning og vejledning på lav-selv-siden og i "BANEN nr.10".

DBJ tankvogn 201 tilhørende DDPA, Det danske patroleums Aktieselskab, tidligere Standard Oil.  4-akslet tankvogn.Der fandtes 2 eksemplarer. Nærmere data kendes ikke. Bygeåret anslås til ca.1930 ud fra skiltningen. Model fra 2003.

DBJ 172. Kvægvogn serie 171-176. Model fra 2007 i plastic. Lidt afvigelse fra virkeligheden, da den er bygget på en LGB cirkusfladvogn.

RNJ/DBJ Rønne-Nexøs nr.30, lukket bagagevogn, bygget i Sachsen 1901. Vognen blev i 1925 forsynet med en 3. aksel og togbelysningsdynamo. Model fra 1992 i aluminium , bygget som vognen så ud før 1925.

STATIONSBYGNINGER:


     Almindingen                       Neksø                                               Nylars                                     Køllergårde                            Klemensker                            Ugleenge

Strækningerne

1.5.1992 Enkeltsporet rundbane. 1.5.1993 Tværbanen åbner. 1.5.2000? Rundkreds på pergola og Tværbanens forlængelse og underføring under rundbanen (Underbanen) åbner. 2001? Underbanen nedlægges pga. vanskelige adgangsforhold i cirklen og underføringen hvor fugt stopper driften i røret. I stedet åbner en sidegren til Tværbanen. 1.maj 2002 åbner Hækkebanen (venstre ørebøf på tegningen), og Ølstedbanen (højre ørebøf) der startede som en lille kreds rundt om pergolaen i 2001. 1.maj 2003 lukkede Hækbanen på grund af voldsom plantevækst. 2005 nedlagdes Overbanen; blæsten var for voldsom. Skinnerne blev i løbet af 2005 brugt til anlæg af dobbeltspor i den oprindelige rundbane. 1.maj 2009 indgik Ølstedbanen i anlægget af den store kreds. Turen rundt gik over 2 strømkredse: forlængelsen og den ydre ring af den oprindelige rundbane. Nogle tog kørte den store tur, andre den lille. Et nedbrud i den lille kreds bevirkede også stop i den store tur, og derfor omlagdes 1.maj 2013 den store tur til sin egen kreds med et nyt 3. spor mellem AAkirkeby og Nexø. For at få den rigtige retning på toget nedlagdes turen rundt om pavillonen. Hvad der i sin tid var smart med at føre banelegemet under buskene og kante bedene, lave undergrundsbane og køre oppe på pergolaen er ikke længere smart for de ældre. Tværbanen blev omlagt så sidesporet blev en del af denne bane. Ændringerne i 2013 var en del af forandringerne i haven, hvor dammen blev fjernet og en glaspavillon blev opført i stedet. Baneanlægget er nu mere tilgængeligt for inspektion og sporrensning end nogensinde.

Oversigt over Havebanens tog-produktion gennem tiden:

Med storsalget i 2016 blev "fortid" pludselig mere omfattende, derfor oversigten.

Skinnebusser:

DBJ Sm31 byg. 1992,ombyg til 2 motorer, solgt 2016
DBJ Sp 30 byg. 1992, bevaret
JHB rumpeged byg 1992, bevaret
DBJ Sm 30 byg 2002, bevaret
DBJ Sp 31 byg 2008, solgt 2016
DBJ Sm 32 byg 2012, solgt 2016
DBJ Sm 33 dummy byg 2015 solgt 2016
DBJ Sp 33 byg 2015, solgt 2016
DBJ Sb 42, bornholmsk rumpeged, byg 1993, solgt 2016
AGJ Skinnebus benzinmotorvogn  byg mellem 1993 og 2005, ophugget 2012
Hilding-Carlsson skinnebussæt "Ohio-ekspressen", byg efter 2003, solgt 2012


Lokomotiver:
KEJ2 Busse-lokomotiv byg 1993, solgt 2012
RAJ 2 Nydqvist&Holm damplokomotiv, byg 2000, solgt 2016
BJ 2 damplokomotiv byg 2007, solgt 2016
BJ 5 damplokomotiv byg 2014, solgt 2016


Motorvogne
AGJ21-RAJ 11 Triangel motorvognssæt byg 1993, solgt 2016
HAJ 81/DBJ M5 Frichs motorvogn , byg 1993, solgt 2016
IC2, model Lollandsbanen, byg før 2003, solgt ca.2010
LJ M1, "Svenskeren" normalsporsmotorvogn, byg. før 2003, ophugget år?
DBJ M10 Frichs traktor, byg før 2003, solgt 2016
HAJ DKW motorvogn og dummy, byg efter 2003, ophugget 2012
DBJ Frichs motorvogne M4 og M5 dummy byg 2013, solgt 2016
DBJ Frichs motorvogn M1 (den lange), byg 2012, solgt 2016
DBJ ML9 Frichs traktor, byg 2005, solgt 2016
DBJ ML8 Frichs traktor,byg 2014, solgt 2016


Personvogne:
DBJ 11 "ministervognen"2-akslet personvogn med tagrytter byg 1992, solgt 2016
DBJ 321 4-akslet personvogn byg.1993, solgt 2016
HTJ Kombi post/personvogn byg 1993, solgt 2012
HTB/KEJ 2-akslet personvogn med gangbræt, byg 1993, bevaret
HTB/KEJ 2-akslet personvogn med gangbræt, byg ca.2010, solgt 2012
MBJ 2-akslet personvogn, normalspor, byg før 2003, ophugget år?
DBJ 10 (kongevognen) byg 2014, solgt 2016
DBJ 322 4-akslet personvogn, byg2005, solgt 2016
HTB E41 kombineret person-og bagagevognsvognkarosseri, byg 2016, i brug
Bagagevogne og postvogne:
DBJ 30 bagagevogn byg 1992, solgt 2016
DBJ Qa byg 2014, solgt 2016
DBJ 26 postvogn, byg  2003, solgt 2016
DBJ 326 postvogn, byg 2016, i brug

Godsvogne
DBJ 71. åben godsvogn m. bremsehus, byg.1992, solgt 2016
DBJ 72 åben godsvogn m. bremsehus, byg.ca.1995, solgt 2016
DBJ 204, lang fladvogn, lavsidet, byg 2014, solgt 2016
DBJ K63, fækalievogn, byg 2005, solgt 2016
DBJ 172 kvægvogn,byg 2007, solgt 2016
DBJ B181 lukket godsvogn, byg 2009, solgt 2016
DBJ B182 lukket godsvogn, byg 2009, solgt 2016
DBJ T201 4-akslet tankvogn, byg 2003, solgt 2016
DBJ T200 2-akslet tankvogn, byg 1992, i brug
Uden bane 2-akslet fladvogn til øltransport og til udskiftelige karosserier, i brug 2016
DBJ Q443 karosseri , byg 2016, i brug 


Oprettet 23.06.2013, ændret 27.12.2016