OM HUSBYGNING

Der findes så mange udmærkede pæne huse man kan købe til sin modelbane, men på et tidspunkt opstår ønsket om at få et helt specielt, f.eks. en station der passer til epoken eller et bestemt land, eller måske en model af din egen bolig, og hvad gør man så?

Allerførst må der skaffes en tegning til at bygge efter. Hvis det er en stationsbygning findes den måske i en bog, der kan lånes på biblioteket. Er det dit eget hus har du formentlig selv tegningen. Ellers må man tage nogle fotografier og selv lave en arbejdstegning. Så skal målene beregnes, det er ret nemt. Man går bare ud fra, at en dør måler 2 m i højden, så kan man regne sig frem til alle mål, idet man dividerer 2 m med størrelsesforholdet på sin jernbane. Ved LGB får vi 8,8888 cm til dørhøjden. Nu er der det særlige ved denne størrelse, at husene bliver nogle ordentlige krabater, så vi kan godt gå ned til en dørhøjde på 8 cm uden at det gør noget. LGBs figurer er i forvejen mindre end 1:22,5 så det passer fint. Et hus i 1:32,5 hvilket passer til Märklin spor I går også an, så bliver dørhøjden 6,1 cm.

Endvidere gælder for alle modelbaneanlægs målestoksforhold at huse i baggrunden på bakker og bjerge med fordel laves endnu mindre, det giver perspektiv.

Endelig henter jeg mit dogme frem om at det ikke må koste noget videre.

I det første eksempel er tegningen hentet fra bogen DBJ2 der har tegninger af de bornholmske stationer. Skelettet består af brugte flamingokasser. Udenpå er limet et lag 1 cm flamingo (købt!) I det yderste lag er lavet udskæringer med en SKARP hobbykniv til vinduer og døre. Udskæring i flamingo er noget værre gris, så en plade af mærket Sundolit er at anbefale hvis byggemarkedet fører varen. Mellem flamingokassen og det yderste lag er der i udskæringerne limet stykker af fotokopieringstransparent, disse gøres sorte ved maling eller fotokopiering. Til limning skal anvendes kontaktlim uden opløsningsmidler (flamingolim) hvis bygningen skal stå ude. Postkasser o.l. påhæftes med knappenål, uret og lamper med ståltråd.

Set fra bunden ser det ikke pænt ud, det er der ingen der ser. Til granitmaling kan anvendes granitspraymaling der fås i byggemarkedet. Maningen skal så foretages inde det yderste lag klæbes på. Ellers kan anvendes granit-akrylmaling til pensel, fås. f.eks. hos Panduro. Opstregning på vinduer gøres nemmest med male-pen 1 mm, fås f.eks. hos papirlageret på Nørrevold, lige ved Nørreport St. Taget dækkes med glasfibervæv med en struktur der nogenlunde gør det ud for tagsten. Males med teglfarvet plasticmaling. Murstensstruktur kan også laves med glasfibervæv. Jeg har ikke selv tålmodighed til at lave mørtelstriber med en male-pen, men det kan da lade sig gøre.

Tagryttere er lavet af gennemskårede stykker ½´´ plastic vandslange. Bliver det for stort er gennemskåret TV-kabel en mulighed.

Flamingo kan stå ude hele året og angribes ikke af frost. Desværre er fuglene tilbøjelige til at hakke (og spise) flamingo, hvilket de kan dø af. Derfor: lav taget af en plasticplade og skorstene af gasbeton.

I det næste eksempel (eget hus)er byggematerialet gennemsigtige plasticplader fra lossepladsen. De er samlet med vinkeljern på diskrete steder. De gennemsigtige plader sparer for udskæring til vinduer.

Maling på plastic er ikke nemt. Det skal have flere gange. Giv det en gang med sandpapir først, eller brug CEMPEXO (det er et cementpræparat til rigtig mur), det klæber fint og et tæt. Trappe af gasbeton.

I det sidste eksempel er vi nede i TT størrelse. Døren måler så 17 mm. Nu er vi indendørs og kan bruge karton. Husets sider er tegnet hver for sig på computer i et simpelt tegneprogram PAINT, printet og klæbet op på karton. Der laves flapper ligesom på et udklipsart og limes med kontorlim.

Taget tegnes ligeledes på computeren. Hvis der skal laves murstensmønster er det også muligt. Trapper og den slags kan laves af flamingo. Udgiften til dette hus er nærmest ikke eksisterende. Du kan skrive for yderligere oplynninger.


oprettet: 09-02-09    opdateret 10-02-09